Thời gian biểu

Các hoạt động trong chương trình giáo dục mầm non của Mother Goose Time đều được thiết kế trên cơ sở trò chơi, câu hỏi, theo phương pháp tiếp cận dự án, có kết quả đầu ra cụ thể. Vì vậy, các hoạt động đều mang tính thách thức cao, giúp trẻ phát triển tư duy phê phán, nâng cao khả năng tự nhận thức, khiến trẻ hào hứng tham gia, tập trung toàn bộ tâm trí vào hoạt động.
Thời gian hoạt động của các lớp tại Iris Preschool được thiết kế hợp lý giúp trẻ em có cơ hội hoạt động thể chất và trí não cả ngày. Bạn có thể xem thêm chi tiết về một tuần học của mỗi lớp bằng cách nhân vào thông tin từng lớp dưới đây.

Tham quan, trải nghiệm thực tế

Đăng ký ngay để được tư vấn và trải nghiệm môi trường mầm non chất lượng quốc tế tại IRIS

18006137