Các lớp học Iris

Các lớp học tại IRIS theo sát chương trình Mầm non Quốc tế Mother Goose Time của Hoa Kỳ

MGT_Badge

LỚP BABY

07:30 – 17:00
Thứ 2 – Thứ 6

Dành cho các bé từ 12 đến 27 tháng tuổi học tiếng Anh cả ngày trong đó có 1 tiết học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ.

  • 12 – 27 tháng
  • 10 Học sinh/Lớp

NHÓM LỚP I

07:30 – 17:00
Thứ 2 – Thứ 6

Dành cho các bé từ 28 đến 72 tháng tuổi học tiếng Anh cả ngày với giáo viên bản ngữ (Mỹ, Canada, Anh, Australia, Châu Âu).

  • 28 – 72 tháng
  • 18 Học sinh/Lớp

NHÓM LỚP V

07:30 – 17:00
Thứ 2 – Thứ 6

Dành cho các bé từ 28 đến 72 tháng tuổi học tiếng Anh cả ngày trong đó có 1 tiết học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ.

  • 28 – 72 tháng
  • 18 Học sinh/Lớp

Sắp lịch đến thăm và trò chuyện với chúng tôi !

02873066137