Tầm nhìn và sứ mệnh

IRIS mong muốn các bé sẽ được trải nghiệm môi trường giáo dục đúng chuẩn Mỹ, để sau khi tốt nghiệp bé sẽ có đầy đủ các tố chất để có thể tự tin vào học tất cả các trường học Quốc tế trong và ngoài nước, sớm trở thành công dân toàn cầu với chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất.

Từng bước đưa IRIS trở thành tổ chức Quốc tế với toàn bộ cán bộ công nhân viên, giáo viên và hệ thống vận hành theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

02873066137