I-SEED

All the flowers of tomorrow are in the I-SEEDs today.

Độ tuổi: 12 - 24 Tháng
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt, English
Thời gian: 07:30 - 17:00
Số lượng: 10 học sinh/lớp
29357510265_015d9edfc3_k

Lịch học mẫu cả tuần cho bé

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
07.00 - 08.00
Đón trẻ
Trẻ chơi đùa với các bạn và các cô; chuẩn bị cho bữa sáng
07.30
08.00
Đón trẻ
Trẻ chơi đùa với các bạn và các cô; chuẩn bị cho bữa sáng
07.30
08.00
Đón trẻ
Trẻ chơi đùa với các bạn và các cô; chuẩn bị cho bữa sáng
07.30
08.00
Đón trẻ
Trẻ chơi đùa với các bạn và các cô; chuẩn bị cho bữa sáng
07.30
08.00
Đón trẻ
Trẻ chơi đùa với các bạn và các cô; chuẩn bị cho bữa sáng
07.30
08.00
08.00 - 09.00
Ăn sáng
08.00
08.20

Ngồi vòng tròn
Trò chuyện về cảm xúc của trẻ, chủ đề học của ngày và xác định ngày trong tuần
08.20
08.40
Âm Nhạc * Run So Fast ?

Làm vườn
08.40
09.00
Trẻ chăm sóc cây và hoa trong vườn thủy canh và ngoài sân cỏ
Ăn sáng
08.00
08.20

Ngồi vòng tròn
Trò chuyện về cảm xúc của trẻ, chủ đề học của ngày và xác định ngày trong tuần
08.20
08.40
Âm Nhạc * Jump, Never Stop

Làm vườn
08.40
09.00
Trẻ chăm sóc cây và hoa trong vườn thủy canh và ngoài sân cỏ
Ăn sáng
08.00
08.20

Ngồi vòng tròn
Trò chuyện về cảm xúc của trẻ, chủ đề học của ngày và xác định ngày trong tuần
08.20
08.40
Âm Nhạc * The Ball Is Rolling

Làm vườn
08.40
09.00
Trẻ chăm sóc cây và hoa trong vườn thủy canh và ngoài sân cỏ
Ăn sáng
08.00
08.20

Ngồi vòng tròn
Trò chuyện về cảm xúc của trẻ, chủ đề học của ngày và xác định ngày trong tuần
08.20
08.40
Âm Nhạc * The Ball in My Hand

Làm vườn
08.40
09.00
Trẻ chăm sóc cây và hoa trong vườn thủy canh và ngoài sân cỏ
Ăn sáng
08.00
08.20

Ngồi vòng tròn
Trò chuyện về cảm xúc của trẻ, chủ đề học của ngày và xác định ngày trong tuần
08.20
08.40
Âm Nhạc * Can You Stretch?

Làm vườn
08.40
09.00
Trẻ chăm sóc cây và hoa trong vườn thủy canh và ngoài sân cỏ
09.00 - 10.00
Đọc sách
09.30
10.00
Curious George Race Day

Đọc sách
09.30
10.00
Five Little Monkeys Jumping on the Bed

Đọc sách
09.30
10.00
Ball

Đọc sách
09.30
10.00
Watch Me Throw the Ball

Đọc sách
09.30
10.00
Stretch
10.00 - 11.00
Giờ ăn nhẹ
10.00
10.15
Sữa tươi không đường


Chơi tự do
10.30
11.15
Cảm thụ nhạc cổ điển/ Chơi các góc


Ăn Trưa
11.30
12.30

Giờ Ngủ
12.30
14.00
Giờ ăn nhẹ
10.00
10.15
Sữa tươi không đường


Chơi tự do
10.30
11.15
Cảm thụ nhạc cổ điển/ Chơi các góc


Ăn Trưa
11.30
12.30

Giờ Ngủ
12.30
14.00
Giờ ăn nhẹ
10.00
10.15
Sữa tươi không đường


Chơi tự do
10.30
11.15
Tiếng Trung
Chơi tự doLớp học tăng cường


Ăn Trưa
11.30
12.30

Giờ Ngủ
12.30
14.00
Giờ ăn nhẹ
10.00
10.15
Sữa tươi không đường

Vận động thô/ Cử động tinh
10.15
10.30
Ném và chụp

Chơi tự do
10.30
11.15
Cảm thụ nhạc cổ điển/ Chơi các góc


Ăn Trưa
11.30
12.30

Giờ Ngủ
12.30
14.00
Giờ ăn nhẹ
10.00
10.15
Sữa tươi không đường

Vận động thô/ Cử động tinh
10.15
10.30
Căng dãn cơ thể

Chơi tự do
10.30
11.15
Cảm thụ nhạc cổ điển/ Chơi các góc


Ăn Trưa
11.30
12.30

Giờ Ngủ
12.30
14.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Giờ ôm ấp
14.00
14.30
Fast, Fast, Fast

Hoạt động học *
Chúng ta làm được!
14.30
15.00
Giờ ôm ấp
Jumping Baby
14.00
14.30

Hoạt động học *
Nhảy Ếch
14.30
15.00
Giờ ôm ấp
Rolling Ball
14.00
14.30

Hoạt động học *
Đá hoặc không đá
14.30
15.00
Giờ ôm ấp
Tossing Ball
14.00
14.30

Hoạt động học *
Đuổi Bắt
14.30
15.00
Giờ ôm ấp
Stretching
14.00
14.30

Hoạt động học *
Căng cơ
14.30
15.00
15.00 - 16.00
Giờ ăn nhẹ
15.00
15.20

Âm nhạc và Vận động *
Ready, Set, Go!
15.30
16.00
Giờ ăn nhẹ
15.00
15.20

Âm nhạc và Vận động *
Jump in the Fruit Bowl
15.30
16.00
Giờ ăn nhẹ
15.00
15.20

Âm nhạc và Vận động *
Keep Moving and Grooving
15.30
16.00
Giờ ăn nhẹ
15.00
15.20

Âm nhạc và Vận động *
Catch and Throw
15.30
16.00
Giờ ăn nhẹ
15.00
15.20

Âm nhạc và Vận động *
Balancing Bear
15.30
16.00
16.00 - 17.00
Chơi tự do
Chơi theo các góc ở trong lớp học
16.00
17.00
Chơi ngoài trời và nghe nhạc tại sân cát hoặc khu vực sân cỏ
Chơi tự do
Chơi theo các góc ở trong lớp học
16.00
17.00
Chơi ngoài trời và nghe nhạc tại sân cát hoặc khu vực sân cỏ
Chơi tự do
Chơi theo các góc ở trong lớp học
16.00
17.00
Chơi ngoài trời và nghe nhạc tại sân cát hoặc khu vực sân cỏ
Chơi tự do
Chơi theo các góc ở trong lớp học
16.00
17.00
Chơi ngoài trời và nghe nhạc tại sân cát hoặc khu vực sân cỏ
Chơi tự do
Chơi theo các góc ở trong lớp học
16.00
17.00
Chơi ngoài trời và nghe nhạc tại sân cát hoặc khu vực sân cỏ
17.00 - 18.00
Phụ huynh đón trẻ
Trường đóng cửa
17.00
17.30
Phụ huynh đón trẻ
Trường đóng cửa
17.00
17.30
Phụ huynh đón trẻ
Trường đóng cửa
17.00
17.30
Phụ huynh đón trẻ
Trường đóng cửa
17.00
17.30
Phụ huynh đón trẻ
Trường đóng cửa
17.00
17.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
08.00 - 09.00
Ăn sáng
08.00
08.20
Ăn sáng
08.00
08.20
Ăn sáng
08.00
08.20
Ăn sáng
08.00
08.20
Ăn sáng
08.00
08.20

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
08.00 - 09.00
Ngồi vòng tròn
Trò chuyện về cảm xúc của trẻ, chủ đề học của ngày và xác định ngày trong tuần
08.20
08.40
Âm Nhạc * Run So Fast ?
Ngồi vòng tròn
Trò chuyện về cảm xúc của trẻ, chủ đề học của ngày và xác định ngày trong tuần
08.20
08.40
Âm Nhạc * Jump, Never Stop
Ngồi vòng tròn
Trò chuyện về cảm xúc của trẻ, chủ đề học của ngày và xác định ngày trong tuần
08.20
08.40
Âm Nhạc * The Ball Is Rolling
Ngồi vòng tròn
Trò chuyện về cảm xúc của trẻ, chủ đề học của ngày và xác định ngày trong tuần
08.20
08.40
Âm Nhạc * The Ball in My Hand
Ngồi vòng tròn
Trò chuyện về cảm xúc của trẻ, chủ đề học của ngày và xác định ngày trong tuần
08.20
08.40
Âm Nhạc * Can You Stretch?

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
07.00 - 08.00
Đón trẻ
Trẻ chơi đùa với các bạn và các cô; chuẩn bị cho bữa sáng
07.30
08.00
Đón trẻ
Trẻ chơi đùa với các bạn và các cô; chuẩn bị cho bữa sáng
07.30
08.00
Đón trẻ
Trẻ chơi đùa với các bạn và các cô; chuẩn bị cho bữa sáng
07.30
08.00
Đón trẻ
Trẻ chơi đùa với các bạn và các cô; chuẩn bị cho bữa sáng
07.30
08.00
Đón trẻ
Trẻ chơi đùa với các bạn và các cô; chuẩn bị cho bữa sáng
07.30
08.00

Monday

 • Đón trẻ
  07.30 - 08.00

Tuesday

 • Đón trẻ
  07.30 - 08.00

Wednesday

 • Đón trẻ
  07.30 - 08.00

Thursday

 • Đón trẻ
  07.30 - 08.00

Friday

 • Đón trẻ
  07.30 - 08.00
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
08.00 - 09.00
Làm vườn
08.40
09.00
Trẻ chăm sóc cây và hoa trong vườn thủy canh và ngoài sân cỏ
Làm vườn
08.40
09.00
Trẻ chăm sóc cây và hoa trong vườn thủy canh và ngoài sân cỏ
Làm vườn
08.40
09.00
Trẻ chăm sóc cây và hoa trong vườn thủy canh và ngoài sân cỏ
Làm vườn
08.40
09.00
Trẻ chăm sóc cây và hoa trong vườn thủy canh và ngoài sân cỏ
Làm vườn
08.40
09.00
Trẻ chăm sóc cây và hoa trong vườn thủy canh và ngoài sân cỏ

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
09.00 - 10.00
Đọc sách
09.30
10.00
Curious George Race Day
Đọc sách
09.30
10.00
Five Little Monkeys Jumping on the Bed
Đọc sách
09.30
10.00
Ball
Đọc sách
09.30
10.00
Watch Me Throw the Ball
Đọc sách
09.30
10.00
Stretch

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
10.00 - 11.00
Giờ ăn nhẹ
10.00
10.15
Sữa tươi không đường
Giờ ăn nhẹ
10.00
10.15
Sữa tươi không đường
Giờ ăn nhẹ
10.00
10.15
Sữa tươi không đường
Giờ ăn nhẹ
10.00
10.15
Sữa tươi không đường
Giờ ăn nhẹ
10.00
10.15
Sữa tươi không đường

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
10.00 - 11.00
Vận động thô/ Cử động tinh
10.15
10.30
Ném và chụp
Vận động thô/ Cử động tinh
10.15
10.30
Căng dãn cơ thể
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
10.00 - 11.00
Chơi tự do
10.30
11.15
Cảm thụ nhạc cổ điển/ Chơi các góc
Chơi tự do
10.30
11.15
Cảm thụ nhạc cổ điển/ Chơi các góc
Chơi tự do
10.30
11.15
Tiếng Trung
Chơi tự doLớp học tăng cường
Chơi tự do
10.30
11.15
Cảm thụ nhạc cổ điển/ Chơi các góc
Chơi tự do
10.30
11.15
Cảm thụ nhạc cổ điển/ Chơi các góc
11.00 - 12.00

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
11.00 - 12.00
Ăn Trưa
11.30
12.30
Ăn Trưa
11.30
12.30
Ăn Trưa
11.30
12.30
Ăn Trưa
11.30
12.30
Ăn Trưa
11.30
12.30
12.00 - 13.00

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
12.00 - 13.00
Giờ Ngủ
12.30
14.00
Giờ Ngủ
12.30
14.00
Giờ Ngủ
12.30
14.00
Giờ Ngủ
12.30
14.00
Giờ Ngủ
12.30
14.00
13.00 - 14.00

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
14.00 - 15.00
Giờ ôm ấp
14.00
14.30
Fast, Fast, Fast
Giờ ôm ấp
Jumping Baby
14.00
14.30
Giờ ôm ấp
Rolling Ball
14.00
14.30
Giờ ôm ấp
Tossing Ball
14.00
14.30
Giờ ôm ấp
Stretching
14.00
14.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
14.00 - 15.00
Hoạt động học *
Chúng ta làm được!
14.30
15.00
Hoạt động học *
Nhảy Ếch
14.30
15.00
Hoạt động học *
Đá hoặc không đá
14.30
15.00
Hoạt động học *
Đuổi Bắt
14.30
15.00
Hoạt động học *
Căng cơ
14.30
15.00

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
15.00 - 16.00
Giờ ăn nhẹ
15.00
15.20
Giờ ăn nhẹ
15.00
15.20
Giờ ăn nhẹ
15.00
15.20
Giờ ăn nhẹ
15.00
15.20
Giờ ăn nhẹ
15.00
15.20

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
15.00 - 16.00
Âm nhạc và Vận động *
Ready, Set, Go!
15.30
16.00
Âm nhạc và Vận động *
Jump in the Fruit Bowl
15.30
16.00
Âm nhạc và Vận động *
Keep Moving and Grooving
15.30
16.00
Âm nhạc và Vận động *
Catch and Throw
15.30
16.00
Âm nhạc và Vận động *
Balancing Bear
15.30
16.00

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
16.00 - 17.00
Chơi tự do
Chơi theo các góc ở trong lớp học
16.00
17.00
Chơi ngoài trời và nghe nhạc tại sân cát hoặc khu vực sân cỏ
Chơi tự do
Chơi theo các góc ở trong lớp học
16.00
17.00
Chơi ngoài trời và nghe nhạc tại sân cát hoặc khu vực sân cỏ
Chơi tự do
Chơi theo các góc ở trong lớp học
16.00
17.00
Chơi ngoài trời và nghe nhạc tại sân cát hoặc khu vực sân cỏ
Chơi tự do
Chơi theo các góc ở trong lớp học
16.00
17.00
Chơi ngoài trời và nghe nhạc tại sân cát hoặc khu vực sân cỏ
Chơi tự do
Chơi theo các góc ở trong lớp học
16.00
17.00
Chơi ngoài trời và nghe nhạc tại sân cát hoặc khu vực sân cỏ

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
17.00 - 18.00
Phụ huynh đón trẻ
Trường đóng cửa
17.00
17.30
Phụ huynh đón trẻ
Trường đóng cửa
17.00
17.30
Phụ huynh đón trẻ
Trường đóng cửa
17.00
17.30
Phụ huynh đón trẻ
Trường đóng cửa
17.00
17.30
Phụ huynh đón trẻ
Trường đóng cửa
17.00
17.30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

No events available!
02873066137