Admission procedures

Information of your child:

Ngày Sinh

Parent Information:

Admission Steps

Please fill out the information on the left or call (08) 626.777.11 or (08) 35.190.399. The admissions department will call to confirm your school visit.

During the tour, the Admissions Advisory Department will advise you fully and will be happy to answer all your questions. Please bring with you:

  • Copy of birth certificate of baby
  • Copy of immunization record
  • Copy of father’s ID card or passport
  • Baby photos (4 photos 4 × 6 and 6 photos 3 × 4)
  • Mother photo (1 photo 4 × 6)
  • Photo (1 photo 4 × 6)
  • Person authorized to pick – pick up student (1 photo per person, maximum 3 persons) (photo 4 × 6)

Trong suốt 1 tuần học thử tại trường, Giáo viên sẽ quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ dựa trên những công cụ uy tín. Sau đó, Giáo viên sẽ cùng Cha Mẹ trao đổi kỹ về trẻ để tạo điều kiện tốt nhất cho bé phát triển.

Kết thúc 1 tuần học thử thú vị và ý nghĩa, bé sẽ chính thức bắt đầu thời gian học tập và phát triển vượt bậc tại IRIS.

Schedule a visit and chat with us!

02873066137